Roditelj je ključna karika u komunikaciji s djecom. Ne postoji loša komunikacija, postoji samo neželjeni rezultat. Umjesto da vam dajemo savijete pomoći ćemo vam da nađete i razvijete vlastita učinkovita rješenja. O roditelju ovisi hoće li komunicirati na način koji će blokirati ili pokrenuti dijete.
Na ovoj radionici naučit ćemo :

  • Kako koristiti riječi, znanja i razmišljanja u cilju dobivanja dugoročno odličnih rezultata ponašanja djeteta
  • Koliko je bitna neverbalna komunikacija i kako ju dijete doživljava
  • Koliko je bitniji način na koji nešto kažemo od sadržaja
  • Kako nam odabir riječi koristi u dobivanju onog „da“

Radionica je namijenjena roditeljima i svima koji žele ostvariti most povjerenja s djecom i otkriti načine kako da najlakše do toga dođu. Svako dijete, svaki roditelj i svaka situacija je drugačija te ne postoje univerzalna rješenja ili apsolutne istine no postoji produktivna komunikacija koja funkcionira. Na našoj radionici kroz praktičan rad i konkretne primjere dobivaju se uvidi u osnove efikasne komunikacije koju je moguće odmah primijeniti.
Radionica traje 2 sata a održava se u Poliklinici Ribnjak.
Cijena radionice je 125,00 kuna.
Prijavite se na radionicu ovdje ili na tel. 0955518344.
Radionica će biti održana kada se prijavi 20 sudionika.

Foto: Matina Cvek