Pleme Bajau koje živi u blizini otoka Borneo svoj život provodi na moru, danju i noću ploveći čamcima i hraneći se ribom. Iz ovog su razloga dobili ime “morski nomadi”. Francuski fotograf Rehahn proveo je nekoliko dana s njima, ostajući fasciniran činjenicom da ovi ljudi nemaju nikakvih dodirnih točaka s modernim svijetom. Članovi ovog plemena[...]