Na greškama uvijek stječemo iskustvo, bez obzira na svoju dob Svi griješimo, bez obzira na svoju dob. Greške su korisne jer nas između ostalog uče osjećajima srama, neugodnosti, straha i tuge te svakako doprinose životnom iskustvu. Kada djeca krenu griješiti i suočavati se sa svojim greškama, roditeljima je glavni cilj naučiti ih važnoj životnoj vještini koja[...]