MUCANJE se najčešće javlja  u dobi od 2 -5 godine Dijete koje muca ima problem u izgovoru na početku riječi I rečenice Najčešće je problem u  ponavljanju dijela riječi dva ili više puta prije nego što nešto želi izreći Uglavnom ponavlja glasove ili slogove, ( npr.ma..ma..ma..mama), a manje cijele riječi ili fraze Može pokazivati naprezanje[...]