MARIA MONTESSORI po čijoj se metodi učenja i odgoja otvara sve više škola i vrtića, bila je iznimno veliki pedagog koja je još u prošlom stoljeću pokušala promijeniti brojne stavove o odgoju djece. Rođena je 1870. godine te je bila prva žena u Italiji koja je upisala i završila studij medicine, a kao asistentica u bolnici radila je na odjelu za rad s djecom “izvan sustava”. Njena promišljanja i silno široki vidici već su tada utjecali na brojne promjene u odgoju. Ona je sama smišljala masu didaktičkih pomagala, pokazala je kako učenje ne polazi od učitelja već učenika, i čvrsto je vjerovala da djecu nije potrebno prisiljavati da bi učila već im je jedino važno osigurati poticajno okruženje koje će ih pozivati na promišljanje i istraživanje. I time zadovoljiti dvije važne dječje potrebe – poticanje njihove prirodne znatiželje i učenje kroz šarenilo i igru. Zato je glavna misao vodilja svih institucija koje su preuzele njen način odgoja, a Hrvatska već ima dosta takozvanih Montessori vrtića – “Pustite djecu da nauče sami”.

Iz njene je škole potekao čitav niz životno važnih stavova pa donosimo samo mali djelić svih njenih velikih mudrosti. I znajte – ove mudrosti nisu namijenjene samo maloj djeci jer čovjek uči dok je živ pa isto tako i u svojim poznijim godinama može promijeniti svoj mali svijet i poglede na odgoj.

1.    Djeca najviše upijaju i uče iz onog što ih okružuje

2.    Ako ste iskreni sa svojim djetetom, ono će naučiti što je pravednost

3.    Ako se dijete osjeća sigurno, ono će učiti vjerovati ljudima

4.    Ako dijete često korimo, ono će naučiti kako da osuđuje druge

5.    Ako dijete pak često hvalimo, ono će naučiti cijeniti druge

6.    Ako se prema djetetu postavljamo neprijateljski, ono će naučiti tući i vrijeđati druge

7.    Ako dijete često ismijavate, ono će postati stidljivo

8.    Ako djetetu često govorimo da se mora sramiti radi svojih postupaka, ono će naučiti da se stalno osjeća krivim

9.    Ako dijete često ohrabrujete, ono će imati veliko samopouzdanje

10.    Ako djetetu bude stalna podrška, ono će biti samostalno i samouvjereno

11.    Ako dijete živi u prijateljskom okruženju naučit će kako da nađe ljubav

12.    Nikada nemojte govoriti loše o svom djetetu – ni kada ga nema, a ni pred njim

13.     Umjesto pokuda o njegovom karakteru koncentrirajte se na ono dobro u njemu. Tako neće biti mjesta za ono loše

14.    Uvijek budite spremni pomoći svom djetetu kao i otići kada vidite da se samo dobro snalazi

15.    Pomozite svom djetetu da rano počne spoznavati svijet oko sebe, posebno ako je okružen mirom i ljubavi

16.    Poštujte dijete čak i kada napravi grešku, tako će ju brže znati i ispraviti

17.    Uvijek slušajte i odgovarajte na dječja pitanja i molbe – tako će znati da ste uvijek tu za njega

18.    Pazite kako se ponašate ispred djeteta jer ono upija naše ponašanje

19.    Poštujte dijete koje odmara, promatra aktivnosti ostale djece ili razmišlja o nečemu. Nemojte ih tjerati da umjesto toga rade neke druge aktivnosti. I djeci je potrebno razmišljanje

20.    Istina o životu sigurna je kao gravitacija: da bismo živjeli potpuno, moramo naučiti koristiti stvari i voljeti ljude…. a ne voljeti stvari i koristiti ljude

21.    Sam čovjek treba biti u središtu odgoja. Uvijek na umu treba imati to da se čovjek ne razvija na fakultetu, nego da njegov duševni razvoj počinje čim se rodi  te da je najjači u prve tri godine života

22.    Mi ne možemo učiti dijete kako da bude umjetnik, ali mu možemo pomoći da samo razvije: Oko koje vidi; Ruku koja sluša, Dušu koja osjeća

Izvor: Indeks.hr