Danas se obilježava Svjetski dan borbe protiv iskorištavanja djece za rad. Prvi put je obilježen 2002. godine u organizaciji Međunarodne organizacije rada s ciljem podizanja svijesti i pokretanja akcija u svijetu protiv dječjeg rada i zapošljavanja djece, tražeći podršku pojedinih vlada, socijalnih partnera, civilnog društva i medija u kampanji protiv svakog oblika izrabljivanja djece.

Milioni djevojčica i dječaka širom svijeta zaposleni su, a njih više od pola izloženo je najgorim oblicima dječjeg rada, kao što su rad u opasnim okruženjima, ropstvo ili drugi oblici prisilnog rada, nezakonite aktivnosti (krijumčarenje droge, prostitucija), kao i sudjelovanje u oružanim sukobima.

Toj djeci je uskraćeno primjereno obrazovanje, zdravlje, slobodno vrijeme, uz kršenje njihovih temeljnih prava i sloboda.

Porazna statistika pokazuje da je čak 218 miliona djece u dobi od 5 do 14 godina radi, od kojih 122 milion na području Azije, da su 1,2 miliona djece žrtve prodaje u dječje roblje, uključujući i tek rođene bebe, da 300.000 djece nosi oružje i bori se u ratovima u svijetu, te da svake godine od posljedica nesreća na radu umre oko 22.000 djece.

Izvor: publicfigure.me

Foto: Pexels