Modul 2:
UPRAVLJANJE ODNOSIMA

Edukacija je namijenjena liderima, menadžerima, roditeljima, odgojiteljima, učiteljima, pedagozima, socijalnim pedagozima, psiholozima, edukacijskim rehabilitatorima, logopedima, psihoterapeutima i svima drugima koji rade s ljudima i žele unaprijediti svoje komunikacijske vještine ili žele postati treneri.

Certifikat o završenoj edukaciji priznat je od Internacionalnog centra za Nenasilnu komunikaciju CNVC i priznaje se u procesu certificiranja budućih trenera.

Lako bismo se složili koje karakteristike obilježavaju komunikaciju koju prepoznajemo kao ugodnu i efikasnu. Te karakteristike su univerzalne i općevažeće.
Nevezano govorimo li o komunikaciji na temelju koje uspostavljamo odnose u profesionalnom ili privatnom životu, složit ćete se da svoje odnose i komunikaciju želimo graditi na razumijevanju, jasnoći, iskrenosti, uzajamnom poštovanju. Takvi odnosi ne samo da su ugodni, nego utječu i na efikasnost u zajedničkom djelovanju kada ostvarujemo zajedničke ciljeve i dijelimo interese.

„Upravljanje odnosima“ je edukacija utemeljena u modelu Marshalla Rosenberga i podrazumijeva usvajanje alata za ostvarivanje odnosa posredstvom komunikacije u kojima smo istovremeno “dobri sebi i dobri drugima”.

Drugi modul „Upravljanje odnosima“ fokusira se na izgradnju i upravljanje odnosima s drugima. Empatijsko povezivanje s drugima ostavruje se kroz usvajanje praktičnih alata Nenasilne komunikacije namijenjenih za empatijsko povezivanje (poseban oblik vođenja razgovora koji ima za cilj spoznaju i razumijevanje tuđih potreba).

Empatijskim povezivanjem preveniramo konflikte i doprinosimo bliskosti. U poslovnom svijetu, kroz jasnoću i razumijevanje dajemo temelj za ostvarivanje efikasnosti u kooperativnom radu.
Sadržaji edukacije nas vode ka preoblikovanju načina kako vodimo razgovor s drugima.

 

Teme u modulu “Upravljanje odnosima”

– Što je i što nije empatija

– Kako slušam sebe “Uvod u vođenje unutrašnjeg tima”

– na što se odnosi integritet, a na što autentičnost u komunikaciji

– Što mi je važno u slušanju – gdje usmjeravam uho

– Kako voditi empatijski razgovor u različitim situacijama (kad mi osoba nije “triger” i kad mi osoba je “triger” – kombinacija samoizražavanja i slušanja)

Vrijeme održavanja: 23.10.2021. i 24.10.2021. (od 9h – 18h)

Mjesto održavanja:  ulica Republike Austrije 35, Zagreb
Cijena je 1.500,00 kuna.
Prijaviti se možete na:
info@abecedaroditeljstva.com
Nazovite   095/5518344 za sve dodatne informacije

Didaktičko – metodički okvir i pristup učenju:
Primjenjuje se metoda iskustvenog učenja, što znači da se uči na temelju iskustva u radionicama i kroz refleksiju na sadržaj i iskustva.

U ovom modulu pretežno se uči kroz praktično vođenje razgovora u igrama uloga i optimalno učenje ovisi o spremnosti grupe da dijeli i dozvoli sebi iskustvo vođenja empatijskih razgovora.

Trening će voditi: 
Ivana Pejić,
certificirana CNVC trenerica za komunikacijske vještine, profesorica i certificirana konzultantkinja za Hogan procjene ličnosti.
Ivana ima sedmogodišnje iskustvo u podržavanju pojedinaca, grupa i timova u ovladavanju komunikacijskim vještinama i upravljanju odnosima s ciljem ostvarivanja vlastite dobrobiti, efikasnosti u poslovanju i ugodnijih međuljudskih odnosa. Trenerica je za trenere u cilju podrške educiranju novih CNVC trenera.
Član je zajednice trenera u Internacionalnom centru za nenasilnu komunikaciju i koordinatorica projektnim aktivnostima u NVO “Mreža za nenasilnu komunikaciju ”.
Komunikacijske vještine i sama svakodnevno usavršava u izazovima s kojima se susreće u ulozi supruge i majke, što je stalna motivacija za permanentno učenje i razvoj.