Povezivanje lošeg uspjeha u školi i lošeg mišljenja o djetetu je veoma rasprostranjeno i veliki broj ljudi lako zaboravi na jednostavnu činjenicu da se dijete ne definira ocjenama koje dobiva.

Svako dijete vrijedi, i to puno! Naravno, svako je različito i ima različite vještine i sposobnosti. Isto tako, svako dijete posjeduje svoj ritam učenja. Definiranje djeteta njegovim ocjenama će se zato uvijek pretvoriti u veliku grešku koja može ugroziti djetetovo samopouzdanje tako da se ono osjeti manje pametnim i čak bude diskriminirano kako od strane učitelja tako i prijatelja.

Roditelj koji pritiskom želi da dijete da svaku cijenu dobije peticu (koju sanjaju mama i tata), djetetu može nanijeti štetu i bol. Umjesto da cilj bude najbolja ocjena usmjerite snagu da primjetite vrline i jače strane vašeg djeteta uz pružanje podrške kad god naiđe na poteškoće.

Dijete koje dobije lošije ocjene iz nekog predmeta nije glupo. Jednostavno neka djeca lakše savladavaju određene predmete dok imaju poteškoća u drugim. To je potpuno normalno a neuspjeh može zavisiti od različitih faktora. Na primjer, dijete može imati loše ocjene iz nekog predmeta zbog načina predavanja koji nije adekvatan za njegov stil učenja. Možda dijete sporije sazrijeva i jednostavno još uvijek nije spremno da shvati baš sve koncepte. Upravo iz ovih razloga je veoma važno da roditelji upoznaju svoje dijete i promatraju ga odvojeno od ocjena.

Ako vaše dijete sporije uči, pomozite mu da ide njegovim koracima, lagano. Podržite ga kada je podrška potrebna. Nije potrebno da njegove trenutne ocjene postanu njegova sudbina i da uz to dobivanje svjedodžbe postane noćna mora.

Prije svega, čim ocjene postanu briga, potrebno je reagirati pružajući odgovarajuću pomoć i podršku.

  • Počnite tako što ćete mu pomoći u predmetu s kojim ima problema.  To znači da zajedno razmišljate dok ono radi domaću zadaću nalazeći još adekvatnih primjera na istu temu. Imajte na umu da učenje može biti zabavno, ako, na primjer, uključite audiovizualni materijal jer se pokazao kao veoma koristan za prenošenje znanja djeci.

 

  • Motivirajte vaše dijete, potaknite ga, učinite da osjeti da može naučiti. Vjerujte u svoje dijete i proslavljajte male uspjehe.

 

  • Naoružajte se strpljenjem i ustrajnošću i apsolutno izbjegavajte da vi rješavate zadatke namijenjene djetetu jer to nanosi više štete nego koristi. Jedino što će dijete naučiti je da je mama bolja u tim zadacima i da ono to ne može.

 

  • Ako mislite da se iza loših ocjena krije neki složeniji problem neurološke prirode, nedostatak pažnje ili razumijevanja, obavezno razgovarajte s učiteljima. Zajedno ćete najbolje procijeniti da li je potrebno konzultirati pedagoga.

Izvor: Školski portal