Online edukacija: Nenasilna komunikacija Marshalla B. Rosenberga – osnovni modul
Mjesto: online, Zoom
Vrijeme:
(08. 4., četvrtak): 18:00 – 20:30
(15. 4.,četvrtak) : 18:00 – 20:30
(22. 4., četvrtak): 18:00 – 20:30
(29. 4., Četvrtak): 18:00 – 20:30
Kotizacija za osnovni modul 10 sati: 460 KUNA (67 EUR, 130 KM)
Prijave: na mail  ivana2_pejic@yahoo.com
Učenje je iskustveno, utemeljeno u autentičnom modelu Marshalla Rosenberga
Certifikat koji sudionici dobivaju nakon završenog Osnovnog modula priznat je od strane Internacionalnog centra za nenasilnu komunikaciju u procesu certifikacije novih trenera.
Trenerica: Ivana Pejić, certificirana trenerica za nenasilnu komunikaciju CNVC. Informacije o Internacionalnom centru za nenasilnu komunikaciju: https://www.cnvc.org/
Informacije o trenerici i područjima trenerskog djelovanja:
Nenasilnu komunikaciju sam upoznala 2005. godine i intenzivno učila s trenerima iz Švicarske, Njemačke i Holandije. Od 2015. samostalno vodim treninge za grupe, a od 2018. godine sam certificirana u CNVC. Suosnivačica sam Mreže za nenasilnu komunikaciju u BiH i trenutno smo jedina organizacija u ovom dijelu Europe koja nudi i potpisuje edukacije prema autentičnom Marshallovom modelu. S kolegicom sam razvila program i realiziramo edukaciju Trening za trenere nenasilne komunikacije s ciljem podrške sudionicima u stjecanju trenerskih kompetencija. Vlasnica sam Centra za edukaciju i savjetovanje Philija u okviru kojeg pružam podršku pojedincima, grupama i organizacijama u ostvarenju lične i profesionalne dobrobiti primjenom Nenasilne komunikacije kao cilja učenja ili metodološkog okvira kojim se podržavaju pojedinci i grupe u nadilaženju izazova u upravljanju odnosima sa sobom i drugima. Konzultantkinja sam za Hogan procjene ličnosti. Radim u obrazovanju već 20 godina, majka sam, supruga i ostvarujem se u više uloga u okviru kojih svakodnevno imam prigodu primjenjivati i razvijati nenasilnu komunikaciju.
Sudionici će dobiti radnu vježbenicu u pdf-u za samostalno vježbanje i učenje sadržaja s edukacije.
Edukacija će se odvijati u četiri online modula i traje 10 sati.
Teme:
1. Odlike komunikacijskog modela M. Rosenberga i dobrobit u praksi
Ishod: Razumijevanje osnovnih odlika filozofije nenasilne komunikacije koja se razvija u svjetlu humanističke psihologije Carla Rodgersa i benefite od učenja ovog “novog jezika”.
2. Zašto gubimo povezanost i upadamo u konflikte uobičajenim obrascima komunikacije i načinom razmišljanja.
3. Model “4 uha”.
Ishod: Razumijevanje načina na koji uspostavljamo odnose prema sebi i drugima, razumijevanje veze komunikacijskih obrazaca i obrazaca razmišljanja s kvalitetom odnosa koje gradimo sa sobom i drugima. Donosimo svjesne odluke da želimo usvajati nenasilnu komunikaciju i preuzimamo odgovornost za ostvarenje dobrobiti.
4. Opažanje bez procjene kao način povezivanja s okolnim zbivanjima – misaoni proces i stanje razvoja svijesti.
Ishod: Sudionici razlikuju opažanje bez procjene od osuđivačkih i procjenjivačkih misli, praktično primjenjuju način opažanja bez procjene, uočavaju elemente osuđivanja u verbalnim iskazima (čak i suptilnog), samostalno se mogu izražavati sintagmama lišenim osuda.
5. Značaj osjećanja za povezivanje s potrebama i sposobnost povezivanja s osjećanjima u tijelu.
Ishod: Sudionici razlikuju osjećanja od pseudo osjećanja, usvojili su bogatiji rječnik za imenovanje osjećanja, u stanju su se povezati s osjećanjima u tijelu, u govornom izričaju koriste sintagme u kojima izražavaju osjećanja jasno ih razlikujući od misli o osjećanjima.
6. Potrebe – uzrok i pokretač
Ishod: Sudionici imenuju karakteristike potreba prema Marshallovom modelu, nabrajaju potrebe, uočavaju jesu li u govoru potrebe izrečene ili nisu i prepoznaju vlastite potrebe u procesu empatijskog povezivanja kroz zadatke za vježbanje.
7. Povezivanje s potrebama kao osnova uspostavljanja empatijskog odnosa sa sobom i drugima.
Ishod: Sudionici u praktičnim vježbama prepoznaju potrebe drugih slušajući ih dok govore, čak i kada koriste jezik kojim osuđuju i vrijeđaju. Uspijevaju prepoznati iz kojih nezadovoljenih potreba dolaze takvi oblici izražavanja i zadržavaju empatijski stav prema sebi i prema drugome.
8. Od osviještenih potreba ka ostvarenju dobrobiti u praksi: izražavanje kroz 4 koraka (sinteza elemenata modela).
Ishod: Sudionici su u stanju izraziti se kroz četiri koraka Maršalovog modela i kreirati adekvatnu strategiju za zadovoljenje vlastitih potreba kroz praktično djelovanje (riječi i postupke).
O Nenasilnoj komunikacija Marshalla B. Rosenberga:
Ovo je prilika za sve koji žele usvajati, razvijati i nadograđivati komunikacijske vještine i alate za ostvarivanje empatijskog odnosa sa sobom i drugima. Cilj ovakvog učenja je ostvarenje dobrobiti tako da se povežete sa svojim potrebama, što bi Vam trebalo dati smjernicu o načinima (strategijama) za ostvarenje istih.
„Kad se povežemo s potrebama, strategija za njihovo zadovoljenje pronaći će nas!”
M. Rosenberg
Važno je istaknuti da su vlastita dobrobit i dobrobit drugih ista stvar i ne samo da se ne isključuju, nego su jedno. Zato je usvajanje komunikacijskih i misaonih obrazaca iz kojih komunikacija proizlazi, dio razvoja svijesti koja se ostvaruje kroz rast u Nenasilnoj komunikaciji.
Nenasilna komunikacija uči nas kako finoću zamijeniti iskrenošću, tako da istovremeno njegujemo povezanost i bliskost s drugima na iskren i autentičan način, čak i u situacijama koje Vam u ovom momentu izgledaju nemoguće za ostvariti ovakvu kvalitetu.
Model je dubok i snažan i pomalo šokantan u ozračju u kojem iskrenošću nazivamo kada drugima nabrojimo sve što im ne valja ili se brinemo o sebi zauzimajući stav „baš me briga za druge”. Učenjem nenasilne komunikacije rastemo tako da paradigmu „ili – ili” potpuno transformiramo u „i – i”, a kooperacija postane okvir u kojem ostvarujemo interakciju. Komunikacijski obrasci duboko su ukorijenjeni u stavu i nisu samo fraze umotane u celofan ljubaznosti jer takve ne doprinose željenoj kvaliteti.
Marshall Rosenberg koristio se izrekom: ”Fini, mrtvi ljudi!”
Moguće je živjeti tako da smo istovremeno dobri sebi i dobri drugima.
PODACI ZA UPLATU U KUNAMA I EURIMA:
Naziv banke: SBERBANK BH DD SARAJEVO
SWIFT CODE: SABRBA22
IBAN: BA39 1404011200719039
Ime primatelja: DSO-TRENING CENTAR PHILIA, VL. IVANA PEJIĆ, TUZLA
RAČUN: 4311460380006
Cijena kotizacije:460 KUNA (67 EUR)
UPLATE U KONVERTIBILNIM MARKAMA:
Naziv primatelja: DSO TRENING CENTAR PHILIA
Adresa: MEHMEDALIJE MAKA DIZDARA BLOK C3, STUPINE, TUZLA
Telefon: 061 730 831
Broj računa:1404011120054130
Cijena kotizacije: 130 KM
Za uplate putem PayPal-a kontaktirajte nas na mail:
ivana2_pejic@yahoo.com
abecedaroditeljstva