“Kada je mlijeko prosuto svuda po podu, a one male oči vas uplakano gledaju očekujući vašu reakciju, zapitajte se što je zaista važno.

Potrebno je samo 5 minuta da očistite pod.

Potrebno je puno duže da očistite slomljeni duh.”