EU projekt “S(p)retni roditelji – sretno dijete”

Nositelj projekta: Najsretnija beba Hrvatska
Razdoblje provedbe: od studenog 2021. do studenog 2022.
Ukupna vrijednost projekta: 462.975,00 kn
Iznos koji sufinancira EU: 393.528,75 kn
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Iznos koji sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske: 69.446,25 kn
Naziv poziva: Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice

Projekt “S(p)retni roditelji – sretno dijete“ se provodi pod nositeljem Najsretnija beba Hrvatska u suradnji s partnerskom udrugom Abeceda roditeljstva, OŠ Mihaela Šiloboda i dječjim vrtićem Čarobna kućica. Ovim projektom ćemo ojačati naše kapacitete za vođenje budućih projekata naše organizacije. Cilj projekta je unaprijediti kapacitete 2 OCD-a za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama. Krajnji korisnici su roditelji i djeca/mladi s problemima u ponašanju te osobe zaposlene u odgojno obrazovnim institucijama koje se u svom svakodnevnom radu susreću s problemima kod djece i mladih. 

U sklopu projekta:

  1. Izradit će se i mapiranje potreba i usluga lokalne zajednice za upravljanje kriznim situacijama u svrhu međusobne suradnje te razvoja zajedničkih programa i usluga prijavitelja, partnera, lokalnih institucija i drugih OCD-ova što će doprinijeti razvoju civilnog društva u Hrvatskoj. 
  2. Izradit će se 2 programa za rad s roditeljima te s nastavnicima/odgojiteljima u kriznim situacijama. 
  3. Izradit će se 10 videa za podršku roditeljima u kriznim situacijama te za veću vidljivost udruga. 
  4. Izradit će se priručnik za krizno komuniciranje učitelja i odgojitelja.
  5. Provest će se 50 besplatnih radionica za roditelje.

 

Projekt Logotipovi suradnika