Ove radionice su osmišljene kako bi tete i stručno osoblje u vrtićima ojačale svoje komunikacijske kompetencije koje su ponajprije važne u radu s djecom a svakako ne smijemo zanemariti komunikaciju na relaciji teta-roditelj. Metode i tehnike koje će naučiti su brzo primjenjive i pomažu u ostvarivanju dobrih odnosa sa svima u okruženju.

Radionice traju 6 sati i održavaju se u dva termina kroz mjesec dana.

  1. Upoznavanje s nastankom NLP-a i SWOT tehnika (brza analiza kolektiva)
  2. Mapa svijeta (na koji način funkcionira naš mozak i zašto radimo to što radimo)
  3. Rapor ili uspostava dobrog odnosa (načini na koje možemo brzo uspostaviti dobar odnos sa svakom osobom)
  4. Feedback (kako uputiti konstruktivnu kritiku a da ju onaj kojem je upućena ne doživi negativno)
  5. Logične razine (kako okolina, ponašanje, sposobnosti, uvjerenja, vrijednosti i identitet utječu na komunikaciju)
  6. Perceptivne pozicije (ulazak u “tuđe cipele”)
  7. Sidrenje (kako sebe dovest u svakom trenutku u resursno stanje

 

Za sve informacije možete na kontaktirati ovdje.