Diljem svijeta Nenasilna komunikacija Marshalla Rosenberga koristi se za posredovanje u sporovima i sukobima na svim razinama.

Edukacija je namijenjena roditeljima, odgojiteljima,učiteljima, pedagozima, socijalnim pedagozima, psiholozima,edukacijskim rehabilitatorima, logopedima, psihoterapeutima i svima drugima koji rade s ljudima i žele unaprijediti svoje komunikacijske vještine. U Hrvatskoj nemamo certificiranog trenera NK stoga je ova edukacija izuzetna prilika za sve one koji žele postati treneri i širiti mrežu nenasilne komunikacije.

Certifikat o završenoj edukaciji Umjetnost autentične komunikacije priznat je od Internacionalnog centra za Nenasilnu komunikaciju CNVC i priznaje se u procesu certificiranja budućih trenera.🧑🏻‍🎓
Intenzivna edukacija Nenasilne komunikacije Marshalla Rosenberga

Modul 1

Umjetnost autentične komunikacije

Lako bismo se složili koje karakteristike obilježavaju komunikaciju koju prepoznajemo kao ugodnu i efikasnu. Te karakteristike su univerzalne i općevažeće.

Nevezano govorimo li o komunikaciji na temelju koje uspostavljamo odnose u profesionalnom ili privatnom životu, složit ćete se da svi svoje odnose i komunikaciju želimo graditi na razumijevanju, jasnoći, iskrenosti, uzajamnom poštovanju.

Pa ipak, ne uspijeva nam uvijek ostvariti takve odnose u kakvima bismo željeli biti.

Kako bismo se približili željenom kvalitetu odnosa, potrebno je osvijestiti obrasce misaonih procesa koji nam mogu otežavati empatijsko povezivanje s drugima i zbog kojih odnosi poprimaju neželjeni oblik.

Početak u uspostavljanju željenih odnosa s drugima je iskren odnos sa sobom, samorazumijevanje, nježnost prema sebi i sposobnost samoizražavanja na iskren, autentičan, ali siguran način.

Ovakva intrapersonalna komunikacija se ostvaruje kroz usvajanje tehnika za razumijevanje kompleksnosti i pluraliteta vlastite ličnosti. Biti s drugima, a „ne biti sa sobom“ je moguće i to prepoznajemo kao stanja nemira, manjka fokusiranosti, gubitka bliskosti i povezanosti s drugima, nedostatka svijesti o sebi i neefikasnosti vlastitih postupaka, koji ne samo da ne doprinose, nego i ruiniraju kvalitetu života.

Razvijanje svijesti, sposobnost samopromatranja, samorazumijevanja i usuglašavanje cijelog „unutrašnjeg tima“ koji živi u nama, kako bismo utemeljeno reagirali prema vani je ključ autentičnosti, integriteta i slobodnog življenja zrele osobe.

Autentična  komunikacija“ je edukacija utemeljena u modelu Marshalla Rosenberga i podrazumijeva sadržaje i komunikacijske vještine koje jačaju našu sposobnost da ostanemo ljudska bića, čak i u teškim uvjetima.

Kreirana je kao tromodularni trening s tim da se svaki dio može pohađati kao zasebna cjelina. Prvi modul „Autentična komunikacija“ fokusira se na odnos prema sebi i vještine autentičnog samoizražavanja i postavljanja granica.

Drugi modul “Upravljanje odnosima“ ima za cilj ovladavanje komunikacijskim vještinama u odnosu s drugima i treći modul „Upravljanje konfliktima“, odnosi se na preveniranje konflikata i upravljanje izazovnim odnosima, te oslobađanje od „slike neprijatelja“.

Sadržaji edukacije nas vode ka preoblikovanju načina na koji se izražavamo i čujemo druge.

Tu je da nas podsjeti na nešto što već znamo – kako bi se trebali odnositi jedni prema drugima – i da nam da praktične odgovore kako živjeti ta znanja.

 Teme 1. modula u edukaciji:

– uzroci gubitka povezanosti sa sobom

– empatijsko povezivanje sa sobom

– oslobađanje od srama i krivnje

– briga o sebi i postavljanje granica

– donošenje odluka

– pomirenje sa sobom (medijacija i razrješenje u unutrašnjim konfliktima

 Didaktičko – metodički okvir i pristup učenju:

Primjenjuje se metoda iskustvenog učenja, što znači da se uči na temelju iskustva u radionicama i kroz refleksiju na sadržaj i iskustva. Sudionici su aktivni jer se učenje odvija kroz interakciju, simulacije situacija, igre uloga i metode praktičnog rada.

 Dinamika i intenzitet rada

Učenje u okviru treninga nema za cilj memoriranje sadržaja nego omogućava razvoj ličnosti, što zahtijeva vrijeme, spremnost osobe da se razvija kroz promjene i susrete sa sobom. Intenzitet napretka je individualan. Minimalan benefit nakon edukacija do sad je stjecanje novih uvida i svijest o drugačijim perspektivama.

Maksimalan benefit su uvidi iz novih perspektiva i internalizacija alata za ostvarivanje kvalitetnije intrapersonalne komunikacije.

Datum održavanja: 15. 01. i 16. 01. (od 9h – 17h)

Mjesto održavanja:  ulica Republike Austrije 35, Zagreb

Cijena: 1.500,00 kuna.

Prijaviti se možete na:
info@abecedaroditeljstva.com

Nazovite   095/5518344 za sve dodatne informacije

 Trening će voditi: 

 Ivana Pejić, certificirana CNVC trenerica za komunikacijske vještine, profesorica i certificirana konzultantkinja za Hogan procjene ličnosti. Ivana ima sedmogodišnje iskustvo u podržavanju pojedinaca, grupa i timova u ovladavanju komunikacijskim vještinama i upravljanju odnosima s ciljem ostvarivanja vlastite dobrobiti, efikasnosti u poslovanju i ugodnijih međuljudskih odnosa. Trenerica je za trenere u cilju podrške educiranju novih CNVC trenera. Član je zajednice trenera u Internacionalnom centru za nenasilnu komunikaciju i koordinatorica projektnim aktivnostima u NVO “Mreža za nenasilnu komunikaciju BiH”.

Komunikacijske vještine i sama svakodnevno usavršava u izazovima s kojima se susreće u ulozi supruge i majke, što je stalna motivacija za permanentno učenje i razvoj.