MUCANJE se najčešće javlja  u dobi od 2 -5 godine

  • Dijete koje muca ima problem u izgovoru na početku riječi I rečenice
  • Najčešće je problem u  ponavljanju dijela riječi dva ili više puta prije nego što nešto želi izreći
  • Uglavnom ponavlja glasove ili slogove, ( npr.ma..ma..ma..mama), a manje cijele riječi ili fraze
  • Može pokazivati naprezanje dok govori
  • U trenutku dok muca može se činiti kao da ostaje bez zraka

 

Roditelj u ovom slučaju treba potražiti pomoć stručne osobe – logopeda. Logoped će uputiti roditelja  u logopedsku terapiju I dati mu upute kako se on mora odnositi naspram djeteta I govora.

Piše: Ivana Anić – Ivičić, Profesor defektolog – logoped

sanjica

gfhfgh