Udruga za promicanje stvaralaštva i jednakih mogućnosti Alternator organizirala je 13. festival prava djece, koji se kao i prošle godine odvija online putem svih ekrana, od web stranice Festivala, Facebook i Youtube stranice Festivala do televizije – programa HRT 3.  Od otvorenja 12. listopada do današnjeg dana u programu koji se provodi u  školama prijavljeno je već 25 tisuća učenika iz osnovnih i srednjih škola iz cijele Hrvatske!

Svi filmovi koje su snimila djeca selektirani su iz revija Hrvatskog filmskog saveza te su dostupni svim školama u Hrvatskoj putem web stranice Festivala www.festivalpravadjece.com. Učitelji mogu preuzeti i nastavne pripreme za rad nakon gledanja filma, koje je osigurala partnerska organizacija Forum za slobodu odgoja.

“Ovo nam je dokaz da djeci i mladima itekako nedostaje sadržaja i da su vrlo zainteresirani za drugačiji oblik nastave” poručuju organizatori Festivala. 

 Kako kaže Jelena Perak, koordinatorica školskih preventivnih programa iz Foruma za slobodu odgoja, čiji je tim sastavio nastavne pripreme, one daju dodatnu podršku odgojno-obrazovnim radnicima i inspiraciju za rad s učenicima na teme važne za razvoj njihovih socio-emocionalnih i građanskih kompetencija. Obrađuju se teme građanskog odgoja i obrazovanja, mentalnog zdravlja te međuvršnjačkog nasilja (bilo fizičkog bilo psihičkog).  S obzirom na to da su navedene teme jako široke i kompleksne, upravo nastavne pripreme služe kao svojevrsna „ulaznica“ u rad s učenicima te početak otvaranja navedenih tema. Svaki odgojno-obrazovni radnik se treba pripremiti za sat, znati što  želi da učenici nauče tijekom sata,  kojim metodama će to postići te kako će evaluirati naučeno. A upravo tome služe nastavne pripreme – one daju razradu aktivnosti, ciljeve učenja, preporučenu literuturu, izvore…

„Potrebno je poticati učenike na iskustveno i suradničko učenje, istraživanje i eksperimentiranje te im dati prostora za  iznošenje njihovih stavova i promišljanja u sigurnom okruženju i bez prosuđivanja i kritiziranja“ ističu u Forumu, „a film kao medij im omogućuje  povezivanje s pričama glavnih protagonista, osnaživanje za preuzimanje vlastitih inicijativa i aktivizam,  uključivanje u društvena događanja, izražavanje vlastitih stavova te razvoj suradnje, suosjećanja i empatije“ .

„Osobno sam na nastavi etike koristila filmove iz selekcije “Mislim, dakle snimam” koje su se učenicima pokazali izrazito motivirajući dijelom zbog tematike koju obrađuju, a velikim dijelom i zbog činjenice da su ih izradili njihovi vršnjaci. Mislim da ovaj pristup u kojem se kao autori javljaju mladi ljudi jače i snažnije može prenijeti poruku drugim mladim ljudima“, poentirala je nastavnica Slavica Gojević iz Srednje škole bana J. Jelačića u Zaprešiću.

 „Navedeni filmovi pogodni su i za nastavnike. Budući da su vremenski kratkog trajanja ostavljaju dovoljno vremena za analizu na nastavnom satu. Također, popraćeni su nastavnim pripremama što nastavnicima dodatno olakšava posao. Festival razbija monotoniju svakodnevne nastave i nudi mogućnost drukčijeg pristupa od onog nastavnikovog na kojeg su učenici navikli“ zaključuje nastavnica.

Ove godine novost Festivala jest da je i sam žiri dječji – djeca iz osnovnih i srednjih škola dodjeljuju nagrade filmovima svojih vršnjaka koji najbolje opisuju stanje djece i mladih u Hrvatskoj. Uskoro će se na Facebook stranici Festivala objaviti ovogodišnji dobitnik ove jedinstvene nagrade, a preporuka organizatora Festivala je svakako pogledati i pobjednički film.

Festival prava djece pod već poznatim motom „Mali festival za velike teme“ na zabavan i poticajan način progovara o dječjim temama, daje djeci i mladima prostor za izražavanje, no istovremeno poziva na dijalog, propituje i tako predstavlja relevantnu društvenu platformu.  Održava se 13. godinu za redom u organizaciji Udruge za promicanje stvaralaštva i jednakih mogućnosti Alternator i partnerstvu s Uredom UNICEF-a za Hrvatsku, Uredom pravobraniteljice za djecu i Hrvatskim filmskim savezom.

 Kontakt za medije: Martina Mršić (martina@imamrijec.hr, 0913667204)