Trening za edukaciju trenera i razvoj životnih vještina prema modelu

Marshall B. Rosenberga “Nenasilna komunikacija’’ (NK)

Kome je trening namijenjen?

Trening je namijenjen onima koji vode ili žele voditi treninge, edukacije i radionice za odrasle i mlade, predvode timove i grupe, predaju odraslima, bave se psihoterapijom ili coachingom, educiraju volontere ili stručnjake pomagačkih profesija, a pri tome se oslanjaju ili se žele oslanjati na model NK Marshalla Rosenberga.

Posebno se preporučuje kandidatima koji žele postati certificirani treneri NK pri Center for Non-Violent Communication (CNVC, https://www.cnvc.org/) i opredijeljeno prenositi i promovirati Rosenbergov model.

Program je prikladan za sve koji žele razvojem životnih vještina ostvarivati osobni rast i razvoj, podići svoju razinu samopouzdanja, profesionalnosti i kvalitete poučavanja.

 

Što ćete dobiti pohađanjem ove edukacije?

Cilj je osposobiti sudionice i sudionike za razvoj, pripremu i realizaciju edukacija utemeljenih u modelu NK, te za facilitiranje grupama, vođenje empatijskih razgovora s pojedincima i za izradu prezentacija i drugih didaktičkih materijala.

 

Zašto biste se odlučili za ovu edukaciju?

– Susreli ste se s modelom Nenasilna komunikacija i tražite mogućnost kako integrirati stav, principe i vrijednosti Nenasilne komunikacije u Vaš privatni i profesionalni život?

– Želite ostvariti više lakoće, efektivnosti i kvalitetu povezanosti i prisutnosti u životu?

– Već ste spoznali kako i koliko način kako gradite odnose i komunicirate, čak i sa sobom, utječe na Vašu funkcionalnost u privatnom i profesionalnom životu i stoga želite razvijati komunikacijske vještine?

– Predvodite timove i grupe, podržavate druge u učenju i razvoju i za tu svrhu želite raspolagati relevantnim znanjima, vještinama i alatima?

 

Teme koje će se obrađivati tijekom treninga

Temelj i filozofija NK

– slika čovjeka u NK

– nenasilje kao stav

– vizija i ciljevi koncepta NK

– mogućnosti stvaranja socijalnih promjena

Koncept NK

– iskrenost “žirafe” vs. iskrenost “vuka”

– moralističke prosudbe vs. vrednovanje na osnovu potreba

– pokretač vs. uzrok

– odgovornost vs. krivica

– žaljenje vs. kajanje

– slabost vs. ranjivost

– kažnjavanje vs. snošenje posljedica

Modeli NK

– 4 elementa modela

– 3 vrste molbi

– model ’’4 uha’’

– oslobađanje od ljutnje i bijesa

– model za djelovanje s unutrašnjim dilemama

– emocije

– područja odgovornosti

Procesi NK

– “iskreno izražavanje’’

– empatija u odnosima i komunikaciji

– čuti “NE” i reći “NE”

– nenasilno prekidati izlaganja

– vikati bez nasilja

– izražavati i primati zahvalnost i uvažavanje

Metodika i didaktika

– kriteriji za uspješan trening

– struktura i tok procesa edukacije

– psihologija učenja

– vizualni didaktički materijali u procesu učenja

Teme će se obrađivati raspoređene u okviru 3 modula

 

Program treninga za 2022. godinu:

 

Modul 1: Koncept Nenasilne komunikacije

Vrijeme održavanja: 12. – 16.04.2022. (9:00 do 17:00 sati)

Mjesto: Zagreb, Nova Ves 50.

Teme modula 1

– Uvod u metodu donošenja održivih odluka “sistemski konsenzus”

– Praktična primjena metoda “sistemski konsenzus” u kreiranju sporazuma o radu

– Model NK „4 koraka“

– Tehnika “dancefloor” za usvajanje intrapersonalne komunikacije

– Načini kako reagiramo: model “4 uha” i primjena

– “Osjećaji” (osjećaji naspram pseudo-osjećaja, uzrok nasuprot okidaču)

– “Potrebe” (potrebe nasuprot strategijama)

– “Molba” (molba u odnosu na zahtjev, stav u molbi)

– Iskrenost i postavljanje granica: reći ne i čuti ne

– Nenasilno prekidanje drugog

– Konsolidacija: morati nasuprot odlučiti se/birati (za ispunjavanje potreba)

– Uvod u temu “empatija” (samoempatija, empatija prema drugima, empatija naspram   simpatije nasuprot sažaljenju)

– Distinkcija u ključnim pojmovima za razumijevanje koncepta

– Vođenje empatijskog razgovora

Definirani ishodi modula 1

Polaznici koji su završili prvi modul:

– Imaju osjećanje bliskosti i povezanosti s grupom

– Znaju brinuti o sebi i o potrebama drugih istovremeno podržavajući proces učenja

– Donose održive odluke u grupi metodom jednoglasnog donošenja odluka

– Praktično primjenjuju komunikacijski model “4 koraka”

– Razlikuju strategiju od potrebe

– Donose efikasne i održive odluke u osobnim primjerima

– Formuliraju molbu prema kriterijima NK

– Postavljaju osobne granice i izražavaju kroz “4 koraka”

– Osnaženi su za empatijsko povezivanje sa sobom (sa svojim osjećanjima i potrebama)

– U razgovorima usmjeravaju fokus na osjećanja i potrebe

Modul 2: Produbljavanje NK i osnove psihologije

Vrijeme održavanja: 23. do 27.06.2022. ( 9:00 do 17:00 sati)

Mjesto: Zagreb, Nova Ves 50.

 

Teme modula 2

– Kako nastaju osjećaji 1. dio (uvod u model Vivian Dittmar – utjecaj interpretacija na  nastanak osjećaja i primjena u praksi)

– Kako nastaju osjećaji 2. dio (predstavljanje različitih faktora koji pridonose razvoju osjećaja)

– Percipiranje osjećaja kao tjelesnih reakcija (serija vježbi)

– Utjecaj uvjerenja na funkcionalnost osobe

– Uvod u unutarnju pluralnost i rad s modelom “Unutarnji tim” Schulza von Thuna (serija vježbi)

– Varijacije metode dancefloor za rješavanje unutarnjih sukoba

– Distinkcija u ključnim pojmovima: vrijednosni sud nasuprot moralnom sudu, simpatija naspram empatije, sažaljenje naspram empatije

– Vježbanje vođenja individualnih empatijskih razgovora u različitim kontekstima

– Razumijevanje distinkcije u ključnim razlikama kao osnova za transformaciju odnosa i socijalne promjene “konkurencija – kooperacije” (serija vježbi)

– Kako potpuno i bez potiskivanja slaviti i žaliti

Definirani ishodi modula 2

Polaznici koji su završili drugi modul:

– Razumiju i objašnjavaju način biopsihološkog nastanka emocija

– Fokusiraju se na tijelo i tjelesne senzacije

– Razumiju i objašnjavaju povezanost misli i emocija

– Razumiju utjecaj kulturološkog naslijeđa na oblikovanje stanja svijesti i svjetonazora

– Prepoznaju obrasce vlastitog ponašanja i ustaljena uvjerenja

– Razumiju i nadilaze unutrašnje konflikte uzrokovane unutrašnjim pluralitetom

– Empatijski se povezuju s unutarnjim glasovima vlastitog unutarnjeg tima i u stanju su preuzeti ulogu medijatora na meta nivou sagledavajući vlastiti unutarnji pluralitet

– Razumiju kako razvoj svijesti utječe na kvalitetu života i planski razvijaju životne vještine

– Objašnjavaju distinktivno značenje ključnih pojmova iz nenasilne komunikacije (Key differentiation)

 

Modul 3: Metodologija/didaktika i društvene promjene u svjetlu NK

Vrijeme održavanja: 24. -28.08.2022 (od 9:00 do 17:00 sati)

Mjesto: Zagreb; Nova Ves 50.

Teme modula 3

– Restorativna pravda u svjetlu socijalne promjene

– Upoznavanje s pojmovima “kazna” i “nagrada” („ključne razlike“)

– Transformacija slike neprijatelja

– Uvod u rad sa sjenama

– Moj doprinos društvenim promjenama: rad s varijantom dancefloor

– Kompetencije trenera nenasilne komunikacije

– Osnove obrazovanja odraslih (uključujući neuropedagoške aspekte)

– Stilovi učenja

– Kako razviti program za edukaciju

– Definiranje ciljeva i ishoda učenja pri dizajniranju obrazovne jedinice

– Kreiranje power point prezentacije i plakata

– Davanje povratnih informacija (feed-back) u skladu s principima NK

– Praktične vježbe simulacijom radionice

Definirani ishodi modula 3

Polaznici koji su završili treći modul:

– Imaju kapacitet za empatijsko povezivanja s ljudima i socijalnim grupama koji su kroz svoje uloge u društvu često osuđivani i etiketirani i prema kojima su i sami gajili osude

– Nadilaze vlastite osude drugih

– Mogu empatijskim povezivanjem podržati druge osobe da transformiraju sliku neprijatelja i povežu se s potrebama pojedinaca i socijalnih grupa bez osuđivanja

– Razumiju značenje balansa između brige o sebi i o sudionicima i pronalaze metode kojima će ga održavati

– Razumiju i objašnjavaju razliku između kažnjavanja i snošenja posljedica

– Razumiju i objašnjavaju suštinsku sličnost između kazne i nagrade

– Razumiju i objašnjavaju pojam restorativne pravde

– Opisuju i razumiju specifičnosti područja obrazovanja odraslih i njegovu važnost u društvenom kontekstu

– U stanju su da pozicioniraju i objasne vlastitu ulogu kao trenera NK

– Objašnjavaju smisao obrazovanja odraslih kao strategiju za zadovoljenje univerzalne potrebe za učenjem, rastom i duhovnim razvojem

– Nabrajaju i objašnjavaju različitosti u području obrazovanja odraslih i oblike obrazovanja odraslih

– Nabrajaju i objašnjavaju ključne termine koji se obično koriste kada su u pitanju različiti oblici obrazovanja odraslih

Metoda i pristup učenju:

U realizaciji programa primjenjuje se uglavnom metoda iskustvenog učenja, što znači da se uči na temelju iskustva u radionicama i kroz evaluaciju sadržaja i iskustva. Sudionici su aktivni, budući da se učenje odvija kroz interakciju, simulacije situacija, igre uloga i druge metode praktičnog rada.

 

Potvrda o završenoj edukaciji:

Potvrda o sudjelovanju priznata je od Internacionalnog centra za nenasilnu komunikaciju i doprinosi ostvarivanju kriterija za certifikaciju trenera nenasilne komunikacije.

Sudionice i sudionici će dobiti potvrdu o završenom treningu za sudjelovanje na najmanje 80% vremena edukacije (77 sati).

Za sudjelovanje u kraćem vremenskom periodu dobit će potvrdu o sudjelovanju u vremenu u kojem su bili prisutni.

Kotizacija:

Za grupu od 8 polaznika (minimalan broj) je 12.360 kuna.

Za veći broj polaznika do 12 (maksimalan broj), kotizacija se smanjuje za 10% za svakog  sudionika.

Trenerice:

 Ivana Pejić,

profesorica, certificirana CNVC trenerica i certificirana konzultantkinja za Hogan procjenu ličnosti.

Suosnivačica je Mreže za nenasilnu komunikaciju BiH i ima vlastiti Centar za treninge komunikacijskih vještina i savjetovanje u Tuzli. Svrha njezinog djelovanja je podrška ljudima u ostvarivanju vlastite dobrobiti i ugodnijih odnosa.

 

Ingrid Halbritter

M.A., politolog, certificirana CNVC trenerica i instruktorica yoge.

Od 1997. godine vodi razvojne projekte u BiH i u svim zemljama zapadnog Balkana. Suosnivačica je Mreže za nenasilnu komunikaciju BiH.

Živi u Sarajevu i u blizini Freudenstadt-a, u Njemačkoj, u ekološkoj komuni/eko selu

 

Kako prijaviti svoje učešće na treningu?

Molimo Vas da se prijavite putem e-maila do 31.03.2022 na sljedeću adresu:  info@abecedaroditeljstva.com, nakon prijave dobiti ćete potvrdu da smo zaprimili Vašu prijavu te Vam poslati podatke za uplatu.

Način plaćanja kotizacije.

Moguće je izvršiti uplate kotizacija posebno za svaki modul.

Kotizacija za 1. Modul iznosi 2.500,00 kn. Uplatom kotizacije na račun osigurat ćete svoje učešće na edukaciji.

Organizator treninga:

Udruga Abeceda roditeljstva

Nova Ves 50.

email: info@abecedaroditeljstva.com

web stranica: www.abecedaroditeljstva.com

Kontakt osoba:

Sanjica Ćaćić

email: info@abecedaroditeljstva.com

mob: 095 55 183 44

abecedaroditeljstva