O Nenasilnoj komunikaciji

Model Nenasilna komunikacija (Nonviolent Communication – NVC), Marshalla Rosenberga je rasprostranjen i prepoznat kao uspješan model komuniciranja utemeljen na empatijskom povezivanju sa sobom i drugima. Model ima jednostavnu strukturu koja je snažna koliko i jednostavna. Praktičnost i jednostavnost omogućile su veliki broj pristalica, a učinkovitost primjene opstanak i održivost, te je priznat i prepoznatljiv u cijelome svijetu. Može se uspješno primjenjivati u osobnom i profesionalnom životu i daje mogućnost uspostavljanja uspješnijeg i ugodnijeg odnosa sa sobom i drugima. Daje odgovor na pitanja kako očuvati, istaknuti i cijeniti vlastiti  integritet i  autentičnost,a  istovremeno uravnoteženo i  uspješno svladavati izazove na koje nailazimo u interakciji s okolnim kontekstom življenja. Primjer pozitivne prakse svjedoče pojedinci i organizacije u čijoj praksi je je primjena Marshallovog modela doprinijela dobrobiti.

Suština, u par riječi…

Samosvijest je sastavni dio ovog procesa učenja. To znači da ne nudi površna i brza rješenja za bolju socijalnu sliku, nego nudi put ka istinskom prihvaćanju sebe i drugih kroz empatijsko povezivanje.

Počinje pitanjem:’’Kako stvarno želim upoznati sebe i druge ljude?’’

Vještine s utemeljenjem u humanističkoj filozofiji i psihologiji, a oblikovane u praksi osiguravaju praktičnost i daju mogućnost za potpunije povezivanje sa sobom i upoznavanje sebe kroz osvještavanje svojih emocija i potreba koje su u korijenu postupaka i riječi koje izgovaramo. U fokusu procesa je spoznavanje vlastitih potreba i osnaživanje pojedinca za preuzimanje odgovornosti za sebe i osviješteno kreiranje strategija kojima će zadovoljiti svoje potrebe, poboljšati efikasnost vlastitih aktivnosti i samim tim kreirati svoj život na željeni način. Unutrašnji mir i sklad istovremeno otvara mogućnost za uspostavljanje iskrenog i empatijskog odnosa s drugim ljudima, te odnose unutar zajednica čini ugodnijim mjestom međuljudskih susreta.Tu se ogleda značaj modela za unaprijeđenje različitih zajednica koje žive vrijednosti humanizma.

Edukacija se odvija po modulima:

 • 1. i 2.10 (listopad). Intrapersonalna komunikacija u duhu Rosenbergovog modela Nenasilna komunikacije – Kako se odnosimo sa sobom?
 • 22. i 23. 10 (listopad). Interpersonalna komunikacija u duhu Rosenbergovog modela Nenasilna komunikacija (Kako upravljamo odnosima sa drugima)
 • 12. i 13. 11. (studeni) Upravljanje konfliktima, prema Rosenbergovom modelu Nenasilna komunikacija
 • 10.12. 2022. (prosinac) Kako komuniciram sa sobom kad osjećam krivnju i nemoć u ulozi roditelja – Nenasilna komunikacija u službi roditeljstva
 • 11.12.2022. Kako otkriti i postaviti svoje granice i reći ne u duhu Rosenbergovog modela Nenasilna komunikacija

Moguće je polaziti module pojedinačno jer su cjeline same za sebe.

1. MODUL INTRAPERSONALNA KOMUNIKACIJA

Što nosite kao benefite nakon edukacije:

 – razumijevanja uzroka problema koji nastaju u komunikaciji sa sobom i drugima

– razumijevanje vlastite emocionalne reakcije

– novi izričajni oblik koji osigurava autentično samoizražavanje i osnova je da vas drugi čuju onako kako želite

-unaprijeđenu sposobnost za osviješteno preuzimanje odgovornosti za postizanje osobne dobrobiti kroz praktično djelovanje.

 

Kako integriranje modela Nenasilne komunikacije može doprinijeti ostvarenju ugodnijih odnosa?

– osvještavanjem „zamki’’ u načinu na koji opažamo i čujemo druge, a što uvjetuje konflikte

– usvajanjem komunikacijskog modela kao mogućeg alata koji omogućava da se „čuju’’ potrebe i uspostavi odnos zasnovan na empatijskom povezivanju

– učenjem praktičnih komunikacijskih tehnika za samomotiviranje i preuzimanje odgovornosti

– usvajanjem komunikacijskih obrazaca koji omogućavaju iskazivanje potreba i kreiranje strategija, tj.  konkretnih aktivnosti s ciljem postizanja zadovoljenja potreba

– integriranjem kulture davanja feedbacka (kako dati povratnu informaciju tako da nas čuju na željeni način i da iskrenost bude obogaćujuća, poticajna i korisna za onog koji sluša, a nadahnjujuća i oplemenjujuća za uzajamni odnos)

Teme:

 • Vrijednosti nas određuju u svemu što jesmo i nismo
 • Potrebe nas pokreću – osvještavanje univerzalnih potreba koje nas pokreću, motiviraju i uzrok su naših aktivnosti i reakcija.
 • Snaga misli – komunikacija koja nas otuđuje od sebe i drugih (Osvještavanje usvojenih obrazaca razmišljanja koji nas otuđuju od sebe i drugih.
 • Opažanje bez predrasuda – kako promjena perspektive viđenja stvari može olakšati i poboljšati moj život.
 • Osjećanja – kako osvijestiti i prepoznati vlastita osjećanja.
 • Tkoo hoće nađe način, ko neće nađe izgovor – kako odabrati način da se pobrinem za svoju dobrobit.
 • Preuzimanje odgovornosti – briga o sebi i briga o drugima, put ka oslobađanju od emocionalnog ropstva.
 • Potpuno izražavanje sebe kroz 4 koraka – razumijevanje procesa koji se dešavaju u nama vodi ka upoznavanju, razumijevanju i prihvaćanju sebe.
 • Kako uputiti molbu i zatražiti ono što bi nam obogatilo život.

 

Metode: izlaganje, primjena u praksi kroz vježbe i igre uloga, diskusija, refleksija na iskustva (iskustveno učenje)

Vrijeme održavanja: 1. i 2. listopada, od 9:00 do 16:00

Kotizacija: 750,00 kn po danu

Mjesto: Zagreb, Nova Ves 50

Kontakt za prijave i dodatne informacije:

info@abecedaroditeljstva.com

Mob/ 0955518344

Rok za prijave i uplate kotizacije: srijeda, 27. rujna

Minimalan broj sudionika u grupi: 7, maksimalno:12

Na kraju edukacije dobiva se potvrda koja se priznaje u procesu certifikacije za trenera Nenasilne komunikacije.

O trenerici:

Ivana Pejić, profesorica i certificirana trenerica za nenasilnu komunikaciju u Internacionalnom Centru za nenasilnu komunikaciju CNVC (https://www.cnvc.org/), već niz godina vođenjem treninga  i facilitiranjem grupa nastoji osnažiti druge da model Nenasilne komunikacije koriste u svrhu ostvarenja vlastite dobrobiti, unaprijeđivanja odnosa, te u svrhu razvoja organizacija.

Ima bogato iskustvo u podržavanju grupa i radnih timova da osvijeste vlastite i zajedničke potrebe i osnaže se za kreiranje daljih aktivnosti kojima će unaprijediti vlastiti život i način ostvarivanja interakcije s drugima.

Ima vlastiti Centar za edukacije i individualna savjetovanja u Tuzli.